• 27 enero, 2013
Habitatge remunta, Barcelona
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Arquitectes:  Tesgat arquitectes
Consultoria mediambiental: Societat Orgànica
Promotor: FLATSINTOP S.L.
Sup. Construïda: 75 m2
PEM instal·lacions: 13.500 €.
Projecte executiu: 2013
Execució:No construït


Descripció:
Construcció d’un habitatge a l’Eixample com a remunta realitzada amb obra prefabricada modular seca lleugera, a base d’estructura metàl·lica i tancaments multicapa amb elevat grau d’aïllament.  Ventilació amb recuperació i fred/calor i producció d’ACS amb aerotèrmia. Etiqueta energètica B.

Links:
www.lacasaporeltejado.eu