• 30 octubre, 2019
Habitatge entre mitgeres al Prat de Llobregat
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Arquitectes: amomicasa
Promotor: particular
Sup. Construïda: 190 m2
PEM instal·lacions: 245.000 €
Projecte executiu: 2015
Execució: 2016


Descripció:
Es tracta del projecte d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, de PB+2, amb estructura de fusta i utilització de materials naturals. Producció de calor amb aerotèrmia i emissió amb radiadors a baixa temperatura.
 
Links:

http://amomicasa.com/es/