• 3 junio, 2012
Habitatges Violeta Parra
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Arquitectes:  Olga Bustos
Promotor: PROMUNSA
Sup. Construïda: 7.530 m2
PEM instal·lacions: 1.260.000 €.
Projecte executiu: 2012
Execució: No construït


Descripció:
Edifici de 52 habitatges de protecció oficial i aparcament.  Elevat aïllament, vidres baix emissius a orientacions desfavorables i proteccions solars a façanes captadores. Producció d’ACS i calefacció centralitzada. Producció de calor per ACS amb energia solar tèrmica i suport de calderes de condensació, Producció centralitzada de calefacció amb calderes de condensació.  Certificació energètica de projecte A.