• 29 mayo, 2010
Subestacions Línia L9 del Metro
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Promotor: Ifercat, GISA.
Sup. Construïda:
PEM instal·lacions:
Projectes/execució: 2005 a 2010
Constructora:UTE Energia Línia 9


Descripció:
Ventilació i climatització de sales tècniques en subestacions tractores i receptores de la L9 del metro: Parc Logístic, Singuerlin, Zona Franca, Sagrera, Plaça Catalunya (El Prat del Llobregat)