• FRONTAL 3
  • FRONTAL 2
  • FRONTAL 4
  • FRONTAL 6
  • FRONTAL 7
  • FRONTAL 5
  • FRONTAL 1

Som una empresa dedicada a la realització de projectes d’instal·lacions, consultoria, certificacions i auditories energètiques, legalitzacions i llicències.

El nostre enfocament en els projectes és l’aposta per solucions innovadores  i sostenibles, que permetin una màxima eficiència energètica i respecte al medi ambient, sempre atenent a una màxima qualitat, òptim funcionament i baix manteniment de les instal·lacions dissenyades.

Des de la seva creació l’any 2004, nombrosos projectes mostren la labor de recerca i desenvolupament realitzada, i l’aplicació de noves tecnologies en el camp de la construcció. Fruit i a la vegada llavor d’aquesta recerca és la col·laboració amb el món universitari en programes de postgrau.

Treballem de forma flexible, personalitzada i en continua col·laboració amb els nostres clients, cobrint tot el ventall de projectes, petis i grans, des d’habitatges unifamiliars fins a urbanitzacions —passant per edificis residencials i terciaris de tot tipus—, tant en nova construcció com en reformes i rehabilitacions.

Serveis

Consultoria energètica

Assessorament en el disseny de l’edifici que li permetin una màxima eficiència i un mínim impacte ambiental. Passivhaus i LEED

Certificacions energètiques

Qualificació energètica de projecte i d’edificis. Tramitació del certificat i obtenció de l’etiqueta energètica.

Auditories energètiques

Inspecció de l’estat de l’edifici, revisió de factures per assessorar en la reducció de consums i costos.

Llicències ambientals

Redacció del projecte que descriu l’edifici i el compliment de les normatives vigents vinculades a l’activitat que s’hi desenvoluparà.

ÚLTIMS PROJECTES

Habitatge entre mitgeres al Prat de Llobregat

Habitatge entre mitgeres al Prat de Llobregat

Projecte d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, de PB+2, amb estructura de fusta i utilització de materials naturals. Producció de calor amb aerotèrmia i emissió amb radiadors a baixa temperatura.
Residència RESA La Salle

Residència RESA La Salle

Construcció d’una residencia d’estudiants al campus de La Salle, Universitrat Ramon Llull, a Barcelona.
Reurbanització Plaça Lesseps

Reurbanització Plaça Lesseps

Reurbanització d’un espai de la Plaça Lessps per a dotar-la d’una zona de jocs infantils i d'una àrea d'esbarjo de gossos i projecte d’enllumenat públic.
Oficines Fundació AURA

Oficines Fundació AURA

Adequació d’un local a la Ronda General Mitre per acollir les oficines de la Fundació Aura, així com sales per seguiment i formació.
Ca l’Altisent

Ca l’Altisent

Remodelació d’una antigua masia per a convertir-la en centre cultural i sala de lectura. Implantació de sistemes d’alt grau de confort, climàtic i lumínic amb sistema de control.

INFORMACIÓ D'INTERÉS

Entitats i administracions

Entitats i administracions

Informació urbanística, d’indústria, energia, legalitzacions, tramitacions, protecció contra incendis y col·legis professionals…
Normatives

Normatives

Accés a la normativa vigent dictada pels organismes competents en matèria de…
Sostenibilitat

Sostenibilitat

Organismes i associacions relacionades amb l’eficiència energètica y sostenibilitat dels edificis. AuS-Arquitectura…
Cursos · Premis · Publicacions

Cursos · Premis · Publicacions

Informació sobre cursos, postgraus y masters, edificis que han sigut premiats, articles…