• 3 junio, 2012
Habitatges Violeta Parra

[two_third]

Previous Image
Next Image

info heading

info content

[/two_third]
[one_third_last padding=»0 10px 10px 20px»]
Arquitectes: Olga Bustos
Promotor: PROMUNSA
Sup. Construïda: 7.530 m 2
PEM instal·lacions: 1.260.000 €
Projecte executiu: 2016
Execució: 2017-2019
Constructora: Sanjosé
Instal·ladora: Energea (sistema centralitzat) i Electroizas (resta)
[/one_third_last]

[symple_spacing size=»0″]

Descripció:
Edifici de 54 habitatges de protecció oficial amb aparcament al carrer Violeta Parra. Elevat aïllament,
vidres baix emissius i proteccions solars a façanes captadores. Producció de calor per ACS mitjançant
energia solar tèrmica i suport de calderes de condensació, amb 2 bescanviadors (solar i caldera) per
producció instantània d’ACS a cada habitatge. Producció centralitzada de calefacció amb calderes de
condensació. Ventilació centralitzada per escales amb doble flux i recuperació. Certificació energètica
A.

Links:

http://www.santjust.cat/promunsa