Supervisió en l’obra del compliment de les exigències normatives en matèria de Seguretat i Salut.