Assessorament a la direcció facultativa i direcció executiva en matèria d’instal·lacions,  garantint la màxima fidelitat amb el projecte i màxima qualitat d’execució resultant. Inclou visites periòdiques, confrontació de propostes alternatives presentades per les instal·ladores, revisió de certificacions econòmiques i realització o revisió del projecte as-built.