• SERVEIS CERTIFICATS

Qualificació energètica de projecte i d’edifici acabat per edificis nous, i d’edifici o part d’ell en el cas d’edificis existents. Tramitació del certificat i obtenció de l’etiqueta energètica.