També anomenades Llicències d’Activitat. La nostra tasca consisteix en redactar el projecte que descriu l’edifici, les instal·lacions, i el compliment de les normatives vigents vinculades a l’activitat que s’hi desenvoluparà. Tramitem l’expedient i actuem com interlocutors amb les administracions competents (Ajuntaments, EACs).