Projectes executius d’instal·lacions d’Electricitat, Climatització, Fontaneria, Protecció contra incendis, Infraestructures comuns de telecomunicacions, Captació d’energia solar, tèrmica i fotovoltaica, Gasos, Combustibles i Sanejament.