Font Solar Tèrmica

Font Solar Tèrmica

Projecte executiu d’instal•lacions pel desenvolupament d’un prototipus d’instal•lació solar tèrmica d’elevat rendiment