• 2 octubre, 2019
Casal de Joves Prosperitat

[two_third]

Previous Image
Next Image

info heading

info content

[/two_third]
[one_third_last padding=»0 10px 10px 20px»]
Arquitectes: Aib Arquitectes
Promotor: BIM/SA
Sup. Construïda: 1.250 m2
Projecte executiu: 2017
Execució: No construït
[/one_third_last]

[symple_spacing size=»0″]

Descripció:
Concurs. Minimitzar els impactes ambiental derivats de les obres municipals i tendir a l’autosuficiència energètica i l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació .Així doncs, la proposta busca assolir la categoria d’edifici nZEB (near Zero Energy Building) i planteja suficients condicions i estratègies constructives per poder aconseguir la categoria ZIB (Zero Impact Building). Podem assegurar que l’edifici tindrà un impacte quasi nul durant la seva vida útil com reclama el plec i que l’impacte en la petja de CO2 per l’obtenció dels materials i posada en obra és mínim. Hi ha dues estratègies principals: ús de la construcció en sec per la concepció de l’estructura i la materialitat de l’edifici i el plantejament d’estratègies passives que minimitzen el consum energètic.La concepció de l’edifici s’ha fet tenint en compte la protecció solar de façanes i coberta i dels tancaments així com una secció constructiva que millora l’aïllament tèrmic reduint les pèrdues i els guanys amb l’exterior.
 
Links:

https://www.aib.cat/ca/projects/382CJV