• 25 septiembre, 2019
Institut Serra de Noet
[two_third]
Previous Image
Next Image

info heading

info content

[/two_third] [one_third_last padding=”0 10px 10px 20px”] Arquitectes: Fabregat & Fabregat arquitectes
Promotor: Departament d’Educació
Sup. Construïda: 2.993 m2
PEM instal·lacions: 1.056.300 €
Projecte executiu: 2017-2018
Execució: 2018-2019
Constructora: VIAS
Instal·ladora: Mantise
[/one_third_last]


Descripció:
Obra nova de l’Institut Serra de Noet a Berga. Està format per un edifici principal d’aulari i administració, de PB+2. Dos edificis addicionals ubiquen els altres usos del programa: cafeteria-vestidors, i gimnàs-aula polivalent. Sistema constructiu prefabricat de panells de  fusta contralaminada CLT. Calefacció i producció d’ACS amb caldera de biomassa amb estella. Etiqueta energètica A.
 
Links:

http://fabregatfabregat.com/institut-serra-de-noet/

https://agora.xtec.cat/insserradenoet/